แถวของศิลปินที่มีประสบการณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพ

แถวของศิลปินที่มีประสบการณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพ.Nia Ramadhani เป็นศิลปินที่พัวพันและอยู่ระหว่างดำเนินการการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด. นอกจากเนีย รามาธานีแล้ว ยังมีศิลปินอีกหลายคนที่เคยประสบแบบเดียวกันนี้ ด้านล่างนี้คือรายชื่อศิลปินที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดียาเสพติด Nia Ramadhani และ Ardi Bakrie เข้ารับการฟื้นฟูอย่างเป็นทางการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2021 ตำรวจกรุงจาการ์ตากลางตัดสินใจฟื้นฟู Nia Ramadhani และ Ardi Bakrie ตามคำแนะนำของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ สถานที่พักฟื้นจะถูกกำหนดโดยผู้วิจัย นอกจาก Nia Ramadhani และ Ardi Bakrie…